Tenza Slovakia
Realizujeme vaše predstavy

Referencie

Názov Investor
rok 2017
Rekonštrukcia potrubných rozvodov Čadca VS C Termeko Žilina
BADUS Bratislava –potrubné rozvody Intech Bratislava
Potrubné rozvody BRUTY MP Nett Trnava

rok 2016
Rekonštrukcia potrubných rozvodov Čadca VS B Termeko Žilina
Terminál TBA Bratislava Slovnaft – potrubné rozvody SAM Shipment And Machinery Bratislava

rok 2015
Rekonštrukcia potrubných rozvodov Čadca PQR Termeko Žilina
Potrubné rozvody Medzilaborce  
Výmena Horucovodu SCZT Považská Bystrica Teplo GGE Považská Bystrica

rok 2014
Rekonštrukcia potrubných rozvodov pre SO 01, Čadca Kyčerka Termeko Žilina
Synagóga Ružomberok ..prekládka teplovodu Unien Ružomberok
Výmena vonkajších rozvodov – ZŠ Zohor Techmontstav BA
Rekonštrukcia parného vykurovania SCZT Ružomberok –Tatranská ul. CZT Ružomberok

rok 2011
Výmena potrubných rozvodov – Králiky a Poniky Eurogass BB
Výmena potrubných rozvodov - Riečka Eurogass BB
Výmena potrubných rozvodov - Tajov Eurogass BB
Oprava potrubných rozvodov - Čadca Mestská teplárenská CA
Rekonštrukcia historického námestia v Kremnici KTH Kremnica

rok 2010
Výmena potrubných rozvodov – Dolné Vestenice Energoinvest Prievidza
Rekonštrukcia rozvodov z kotolne K 14 –Dúbravka BA/td> Dalkia Bratislava
Výmena vonkajších rozvodov – ZŠ Zohor Techmontstav BA
Rekonštrukcia rozvodov Čachtická ul. Nové Město n/Váhom Izotech Group NMn/V
Výmena SV Hotel Tenis -Zvolen Zvolenská teplárenská a.s.
Rekonštrukcia rozvodov- Nová Baňa Heler Trenčín
Hontianske Moravce Unitherm Bio ZV

rok 2009
Kúpele Sklené Teplice Themis Bratislava
Technická univerzita Žilina Energy technologies ZA
IBV Zvolen Zvolenská teplárenská
Rekonštrukcia rozvodov – ul. Bieloruská v Bratislave Dalkia Bratislava
Sekundárne rozvody – prípojky – Trenčín sídl. Juh Tibor Mojžíš TN
Výmena SV – Turčianske Teplice KTT Incest Turčianske Teplice

rok 2008
Rekonštrukcia SV – Energoblok Bánovce n/Bebravou Byttherm Bánovce n/Bebravou
Prípojka LIDL Zvolen L-Trade Zvolen
Trigranit Bratislava – oprava HV DN 700 Trigranit Bratislava
Výmena HV a SV na sídlisku Štrkovec v Bratislave Bratislavská teplárenská, a.s.
Výmena SV v Želiezovciach Tenergo Brno
Rekonštrukcia HV – Ružová dolina Bratislava Alvika BA

rok 2007
Výmena SV Veľký Krtíš Sting-Energo BB
Prípojka HV k Bučina Zvolen Energostav BB
Rekonštrukcia potrubných rozvodov v Snine Tenergo Snina
Rekonštriukcia sekundárných rozvodov – Bratislava K15 Dalkia Bratislava
Výmena HV – Račianska ul. Bratislava DN 350 Bratislavská teplárenská, a.s.
Výmena SV na sídl. Na lúkach 1-13 – Levice Fortuna Levice
Rekonštrukcia SV vo Zvolene Zvolenská teplárenská, a.s.
Prepoj SO01-K1 – Púchov Mestský bytový podnik Púchov

rok 2006
Rekonštrukcia SV - Bánovce n/Bebravou – sídl.Stred 1 Byttherm Bánovce n/Bebravou
Rekonštrukcia rozvodov – Zvolen Zlatý potok Zvolenská teplárenská, a.s.
Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov v Leviciach – II. etapa Fortuna Levice
Rekonštriukcia sekundárných rozvodov – Bratislava K11-K14-K17 Dalkia Bratislava
Rekonštrikcia sekundárnych rozvodov - Bratislava – K10,K16 Dalkia Bratislava
Trigranit Bratislava – prekládka HV DN 700 Trigranit BA
Rekonštrukcia ŽS Leopoldov ŽSR
Potrubné rozvody –kotolňa K19 –Bratislava Dúbravka Dalkia Bratislava
Obnova tepelného hospodárstva Púchov Mestský bytový podnik Púchov

rok 2005
Rekonštrukcia rozvodov – nemocnica Topolčany VÚC Nitra
Rekonštrukcia potrubných rozvodov – sídl.Rúbanisko v Lučenci ESPOOL Lučenec
HV Zlatý potok – Zvolen Zvolenská teplárenská, a.s.
Rekonštrukcia rozvodov- Nemocnica Levice VÚC Nitra
Napojenie HV z novej kotolne – Nová Dubnica -1.etapa Byttherm, Bánovce n./Bebr.
Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov v Leviciach Fortuna Levice
Bánovce – Dubnička 2 – PEX Byttherm, Bánovce n./Bebr.
Rekonštrukcia HV - Račianska ul. Bratislava TÚ Zvolen
Bánovce – Dubnička 1 – PEX Byttherm, Bánovce n./Bebr.
Senica PF – TECH, Senica