Tenza Slovakia
Realizujeme vaše predstavy

Názov firmy: TENZA Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo: Chrenovská 14
949 01 Nitra
IČO: 36537896
DIČ: SK2020148735
Zápis spoločnosti: Okresný súd v Nitre, odd.Sro, vložka č.12099/N
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet podnikania:

• činnosť stavebného dozoru-technologické zariadenia stavieb, energetické zariadenia a siete /výroba a distribúcia tepla a elektrickej energie/, zariadenia strojárskej výroby a strojárskej technológie
• vykonávanie konzultačnej a inžinierskej činnosti v stavebníctve, energetike a investičnej výstavbe
• obstarávanie prác a dodávok
• zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
• sprostredkovanie obchodu a služieb
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien