Tenza Slovakia
Realizujeme vaše predstavy

Od roku 2007 má firma TENZA Slovakia, spol. s r.o. zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami kritérií stanovených v ISO 9001:2008.
Číslo certifikátu je IMS-384/13 a bol vydaný certifikačným orgánom Accredited Certification Body.