Tenza Slovakia
Realizujeme vaše predstavy

Certifikáty a ocenenia

TENZA Slovakia, spol. s r.o. je držiteľom všetkých potrebných certifikátov a osvedčení o zhode a vhodnosti výrobkov, ktoré dodáva svojim zákazníkom:

  • Certifikát preukázania zhody č.00055/104/1/2007 vydaný Technickým skúšobným ústavom v Piešťanoch pre výrobok: Predizolovaný potrubný systém Logstor
  • Odborné vyjadrenie k bezpečnosti technického zariadenia č.2599/4/2001 – TEC o dokumentácii typu technického zariadenia: Domová odovzdávacia stanica tepla TENZA
  • Čestné uznania za najlepší exponát