Tenza Slovakia
Realizujeme vaše predstavy

Kontakty

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PRE OBLAST OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) Ing. Marta Babíková, mobil: +421 903 260 365, mail: marta.babikova@tenza.sk

Kontaktné údaje sú zverejnené v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z.