Tenza Slovakia
Realizujeme vaše predstavy

Kontakty

TENZA Slovakia spol. s r.o.

Chrenovská 14,
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 77 29 831,
Fax: 037 / 77 23 065,
E-mail: mbtenza@stonline.sk
Ing. Petr Kopřiva
konateľ
+420 724 404 426
pkopriva@tenza.cz
Ing. Marta Babíková
obchodný manažér
Tel.: 037 / 772 9831
+421 903 260 365
mbtenza@stonline.sk
Ing. Július Bednár
príprava ponúk
+421 911 932 376
jbednar@tenza.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PRE OBLAST OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) Ing. Marta Babíková, mobil: +421 903 260 365, mail: mbtenza@stonline.sk

Kontaktné údaje sú zverejnené v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z.