Tenza Slovakia
Realizujeme vaše predstavy

Realizácia stavieb

  • Kotolne na tuhé, plynné a kvapalné palivá s kombinovanou výrobou tepla a elektriny
  • Kotolne na alternatívne palivá (slama, štiepka apod.) s kombinovanou výrobou tepla a elektriny
  • Výmenníkové stanice a kompaktné predávacie stanice
  • Teplovody, horúcovody, parovody, vodovody, kanalizácie a ostatné inž. siete
  • Čističky odpadových vôd
  • Systémy využitia odpadového tepla