Tenza Slovakia
Realizujeme vaše predstavy

Vítame Vás na stránkach spoločnosti TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Kontakt

TENZA Slovakia spol. s r.o.

Chrenovská 14,
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 77 29 831,
Fax: 037 / 77 23 065,
E-mail: mbtenza@stonline.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PRE OBLAST OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) Ing. Marta Babíková, mobil: +421 903 260 365, mail: marta.babikova@tenza.sk

Kontaktné údaje sú zverejnené v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z.